Xuất thân từ thành phố raun và thể hiện tài năng ngày từ những ngày tháng đầu đời, có khả năng đảo ngược thời gian với phát minh của mình, Ekko sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bạn bè của mình

Kĩ năng
Động Cơ Z Cộng Hưởng
Dây Cót Thời Gian
Lưỡng Giới Đồng Quy
Biến Chuyển Pha
Đột Phá Thời Gian

Đồ khởi đầu
Giày Thường
Nhẫn Doran

Nhu yếu phẩm
Giày Pháp Sư
Đồ công kích

Trượng Pha Lê Rylai
Trượng Hư Vô
Búa Bạch Kim

Đồ phòng ngự
Gậy Đầu Lâu
Tim Băng

Chúc bạn chơi vui