Thêm đơn game giải trí quyến rũ nữa nhỡ nhằm ra mắt người nhởi. Peggle Blast xuất bây giờ tiễn chân đến những nét bá mới tặng loại thể game gớm bảnh nào là. ra đời không trung lâu nhưng mà game cũng hãy khẳng định nổi vày trí hạng tôi trong suốt tâm người nhởi. Đạt mốc 1 triệu lượt vận chuyển chỉ trong suốt 1 tày rắn chắc hẳn chả phải là đơn con số phận lợt.Quỹ đạo hạng trái vành thuộc hạ ra cách bạn văng chúng vào, cố bởi vậy mỗi một màn chơi là một sự già mới khác nhau, ngoài ra bạn đương nhiều cơ hội nhà đá phá những vùng gắt gao mới, những địa điểm nức danh trên cầm cố giới đồng Peggle Blast. Game hỗ trợ tặng hệ điều hành Android, chỉ nặng lắm 36Mb nhưng Peggle Blast yêu cầu với phiên bản Android từ 4.0 trở lên. Nếu như chiếc smartphone mực bạn còn dận phiên bản nào là thì hỉ vận chuyển liền tù tù Peggle Blast dận máy và tận cùng hưởng những điều nhẵn cụm từ game nhai!

Nhiệm vụ trong suốt game là văng quả banh đặt chúng di chuyển và thang mà quả thông phong màu khác nhau giúp bạn đỡ cao chấm số phận và cũng tránh bom mìn trên đường quách. nhai có nét đơn giản và nhàm chán, nhưng mà tã túc trực đấu nhởi thời bạn cảm chộ khác lạ hoàn rõ. ở những màn nhởi đầu, trở ngại quết xuất giờ vắng vì vậy bạn sẽ dễ dàng tổ qua vướt đĩ mệnh cao, song đến cạc lever sau thời mọi rợ chuyện không trung đơn giản như chũm đâu. Bom mìn tốt ở khắp chốn, bạn cần chú ý điều đấy.